– Utredningen har förstärkt bilden att det bara finns ett möjligt alternativ om vi ska ha en fungerande tågtrafik i Stockholm. Redan nu har vi nått kapaciteten för vad spårtrafiken klarar av, säger Ulf Brandt, ordförande i Seko Stockholm.
Seko kräver att citybanan börjar byggas så snart som möjligt. Ett tredje ytspår är inget alternativ enligt Ulf Brandt.
– Det är våra medlemmar som får lida för resenärernas missnöje. citybanan är en lösning som på lång sikt skulle förbättra våra medlemmars arbetsmiljö, men ett tredje spår skulle inte förbättra kapaciteten tillräckligt mycket.
I rapporten konstaterar Hans Rode att citybanan har stora fördelar framför ett tredje spår. Båda alternativen beräknas kunna bli klara till 2017 men citybanan har kapacitet för fler tåg och kan även utvecklas i framtiden.
– När det gäller samhällsnyttan och samhällsekonomin har citybanan stora fördelar eftersom spårtrafiken kan utvecklas i takt med arbets- och bostadsmarknaden i regionen, säger Hans Rode.
– Nu är det viktigt att regeringen tar ett snabbt beslut om tunnelbygget så att det kan komma igång så fort som möjligt. Stockholm kan inte utvecklas utan en fungerande tågtrafik, säger Ulf Brandt.