– Vi har länge skrikit på gatan, men nu har vi fått fackets stöd. Jag hoppas att de går vidare så att vi kan nå vårt slutmål: papper till alla, sa Shamsul Alam Sarwar, aktiv i papperslösas förening, när centret invigdes i dag.
Den lilla lokalen på Kammakargatan 47 i Stockholm var knökfull på invigningen. Media var där, liksom fackligt folk från såväl Stockholm som Göteborg och Malmö. Och så företrädare för dem det gäller, de papperslösa.
– Vi arbetar, vi är inte tjuvar. Det enda vi vill är att få stanna, sa Shamsul Alam Sarwar, som varit i Sverige sedan 2004 och arbetat hela tiden.
Shamsul är nyfiken på hur centret ska fungera i praktiken. Han tror att de papperslösa i första hand kommer att behöva hjälp att få ut sin lön och att få hjälp att hitta sjukvård. Kunskap om centret kommer de att få via mun- till- mun-metoden, tror han.
Centret ska ge råd och stöd i fackliga frågor men också knyta kontakter med andra organisationer, som Röda Korset. Verksamheten bygger på frivilliga insatser, främst från de lokala fackliga organisationerna.
Även LO:s centralt anställda ska bidra, enligt Wanja Lundby-Wedin, som invigde centret tillsammans med TCO:s ordförande Sture Nordh.
– Fackligt arbete är ideellt men vi är många som är anställda. Jag är inte främmande för att vi ålägger vår personal att bemanna kontoret på kvällstid, utan övertidsersättning, sa Wanja Lundby-Wedin.
Seko Stockholm är en av tolv organisationer som står bakom centret.