Hela bygget kostnadsberäknas till 13,5 miljarder kronor och trafikstart ska ske senast år 2016. En cirka sex kilometer lång järnväg ska löpa i tunnel från pendeltågsstationen Stockholms södra till Tomteboda i norra delen av Stockholm. Banan får två stationer, City och Odenplan.
Citybanan ska avhjälpa den enorma kapacitetsbrist som idag råder vid infarten till Stockholms central där det bara finns två spår, samma antal som vid invigningen år 1871.
I början av 1990-talet ville Banverket bygga ett tredje spår in till Centralen men detta stoppades av en rad kulturpersonligheter som tyckte att det blev fult. Den nya banan kommer endast att trafikeras av pendeltåg medan övriga tåg även fortsättningsvis ska köra via de två spåren vid Stockholms Central. Banverket är huvudfinansiär medan Stockholms stad och landstinget ska vara delfinansiärer för bland annat stationerna. s