Hittills har Sjöfartsverket mestadels rationaliserat genom naturlig avgång. Trots att medelåldern bland de anställda är hög är det slut med det nu. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att ett 50-tal anställda kommer att sägas upp under den närmaste treårsperioden för att rationaliseringsprogrammet ska genomföras.
Därtill kommer den översyn av verksamheten som görs just nu av en statlig utredning. Senast den 2 maj ska utredaren lämna förslag om framtida organisationsform, uppdelning och finansiering.
Mest av allt har Sjöfartsverkets ekonomi de senaste åren påverkats av att man inte längre får utnyttja försvarets helikoptrar utan måste upphandla privata helikoptertjänster för sjöräddningen.
Därför får de nu 141 miljoner extra år 2008 på grund av de ökade kostnaderna för helikoptrar för sjöräddning.