Enligt regeringens proposition vill man ”minska långsiktiga ekonomiska bindningar och utvecklingssatsningar” när det gäller försvarets materielanskaffning.
Regeringen vill att Sverige i framtiden inte ska utveckla och producera eget krigsmateriel utan istället köpa det på marknaden.
Därför vill man nu ”med omedelbar verkan” stoppa ett antal pågående materialprojekt.
Nya ytstridsfartyg. Regeringen säger att det inte är hållbart med ”..utvecklingssatsningar av både ubåtar och ytstridsfartyg.” och därför stoppas utvecklingen av ytstridsfartygen. Hur nästa ubåtssystem ska anskaffas har regeringen inte tagit ställning till.
– Det här är mycket oroande men vi får hoppas att fakta och sunt förnuft till slut få råda, säger Kjell Göthe, informationschef vid Karlskronavarvet som tillverkar både ubåtar och ytstridsfartyg.
Inom Kockums arbetar idag 900 personer vid Karlskronavarvet och ytterligare 300 i Malmö. Från första oktober tillkommer dessutom 65 personer i Muskö söder om Stockholm.
Projektet TMS, torped, mina, sensor som utvecklas vid Saab underwater system i Motala är också hotat.
– Det slutgiltiga beslutet kommer i december men här i Motala är vi är helt beroende av att TSM blir av, säger Rolf Eriksson, ordförande i Sekosektionen.
Vid anläggningen i Motala arbetar cirka 170 personer varav cirka 30 är Sekomedlemmar.
Regeringen vill också stoppa luftvärnsrobotsystemet Bamse liksom studier och utveckling av den lätta attackrobot MRCM.
Genom att de här projekten stoppas räknar regeringen med att spara 350 miljoner år 2008, 620 miljoner år 2009 och 980 miljoner år 2010.
Enligt budgetpropositionen vill regeringen fortsätta arbetet med det obemannade spionflygplanet TUAV samt ett nytt stridsledningssystem.