Från ett minusresultat år 2003 har vinsten snabbt rusat upp, år för år, till 309 miljoner år 2006. Det innebar att Luftfartsverket levererade in 103 kronor i utdelning till staten i våras.
Prognosen för år 2007 visar på en vinst på 360 miljoner kronor och det är en nivå som regeringen nu budgeterar för att den ska stå sig några år till. De räknar med att få in 117 miljoner om året från Luftfartsverket de närmaste åren.
De statliga driftbidragen till icke statliga flygplatser föreslås ligga kvar på oförändrad nivå; 80 miljoner kronor per år. Pengar som fördelas av Luftfartsverket, som också själva ska bidra med ytterligare 20 miljoner kronor för att täcka underskotten vid icke statliga flygplatser.
En statlig utredning om det svenska flygplatssystemet ska vara klar den 1 oktober i år. Regeringen har därför för avsikt att återkomma med förslag till riksdagen under år 2008.