Olyckan inträffade när en filippinsk besättningsman blev beordrad av styrman att klättra ner till översta avsatsen i lastutrymmet för att öppna dörren och sedan klättra upp igen.
Det är väl känt att pellets kan utveckla dödlig kolmonoxid när det förvaras i slutna rum. Därför krävs det alltid att besättningen använder gasmätare och också prickar av i en checklista innan man går in i ett stängt utrymme.
Men det hade inte besättningsmannen utan han kvävdes till döds när han kom ner i det gasfyllda och syrefattiga utrymmet.
En stuveriarbetare från hamnen som gick ner efter lättmatrosen skadades också men överlevde.
Enligt sjöfartsinspektions utredning är reglerna och rutinerna tillräckliga när det gäller lossning av träpellets men problem uppstår om de inte följs.
Utredningen av olyckan har lämnats över till åklagare för eventuellt beslut om att väcka åtal.