– Vi kommer omgående att ta kontakt med Arriva. Idag har de bara avtal med Kommunal för busstrafik. Vi hoppas kunna träffa Arriva innan veckan är slut för att diskutera övertagandet. Det blir en arbetsam period för personalen som jobbar på Pågatågen idag, säger Cristina Nilsson som är ombudsman på Seko Skåne.
Arriva vann upphandlingen i konkurrens med fyra andra tågoperatörer: Tågkompaniet i samarbete med norska NSB, Connex, danska DSB och SJ.
Avtalet med Skånetrafiken ger Arriva rätt till Pågatågstrafiken i nio år, med en möjlighet att förlänga avtalet med två år.
Arriva kommer också att ta över ombordservicen på Pågatågen, som idag sköts av DSB Tågvärdsbolag AB. Inte heller här vet man idag vad den förlorade upphandlingen kommer att betyda:
– Ingen jobbar enbart på Pågatågen, vi har 200 anställda på rullande schema mellan Pågatåg och Öresundstågen. Vad det kommer att innebära för oss vet vi inte idag. Dessutom är ju Öresundstrafiken också under upphandling, säger Sekos klubbordförande Daniel Abalo.
På Seko centralt förutsätter ombudsman Robert Westlund att Arriva kommer att göra ett formellt övertagande av verksamhet.
– Vi förutsätter att de anställda som jobbar på Pågatågen idag får följa med till Arriva och att de får behålla de avtal vi har idag.
Seko förväntar sig också att Arriva söker medlemskap i arbetsgivarorganisationen Almega för spårtrafiken, precis som Connex gjort. Idag är de medlemmar i BUA, Bussarbetsgivarna.
Skånetrafikens trafikdirektör, Gösta Ahlberg, säger i en kommentar att Arriva planerat väl för ett eventuellt övertagande av personalen.
Pågatågen transporterar idag 10 miljoner passagerare per år, men trafiken väntas öka med 400 procent under avtalsperioden.
Arriva-koncernen som är noterade på Londonbörsen är ett av Storbritanniens största företag för persontransporter. Främst handlar det om busstrafik, men de har även järnvägs-, färje-, taxi- och ambulanstrafik. Koncernen har cirka 35.000 anställda i Storbritannien, Holland, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland, Danmark och Sverige. I Danmark bedriver bolaget tågtrafik sedan 1999.