Nu har Sekoklubben skickat in ett klagomål till Datainspektionen. De anser att Bolagsverket kränker den personliga integriteten och inte har något syfte med kontrollen av alla individuella handläggare.
På verket arbetar ungefär 500 personer, varav över 300 är handläggare.
– Jag har suttit i kundservice på andra ställen, men aldrig varit så övervakad som här, säger Carina Lindström som nu väljer att säga upp sig från Bolagsverket.
– De går ner på individnivå och använder det i lönesamtalen. Det är bara den tid som man producerar som räknas, ingenting man gör runtomkring, säger Johnny Karlsson, ordförande i Seko klubb Bolagsverket.
– Vi har inte fått något svar från ledningen, de bara slingrar sig. Det är väldigt dålig personalpolitik på det här stället, säger Johnny Karlsson.
Bolagsverket har nu begärt samråd med Datainspektionen. HG Wessberg, generaldirektör på Bolagsverket, säger att verket har flera anledningar till statistiken: Att en del bland personalen vill veta hur de själva ligger till, produktionsplanering och se till att ingen jobbar för mycket eller för lite.
– Det är också ett av många inslag i lönesättningen. Det är inte en ackordlön, jag tror inte på den typen av lönesättning, säger han.
Datainspektionen utreder nu ärendet.
– Det blir en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att kunna behandla de aktuella uppgifterna och den enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten, säger Helene Samuelsson, handläggare på Datainspektionen.