Lars Johansson har idag lämnat in en anmälan till KU, konstitutionsutskottet, för att de ska granska om regeringen brutit mot riksdagsordningen.