– Frågar du mig vad konkursen beror på så svarar jag avregleringen, säger Ingemar Storm, klubbordförande på BK-tåg.
– Han pekar på flera orsaker till att BK-tåg inte klarade av att få lönsamhet på Stångådalsbanan. En orsak är BK-tågs anbud, som han säger var lågt, men ändå seriöst. Viktigare är att resenärerna svek och Ingemar Storm hävdar att skälet till det är en felaktigt genomförd avreglering.
– Nu när folk ska köpa biljetter mellan Kalmar och Linköping så går de in på SJs hemsida och där finns inte sträckan med. Biljettförsäljningen borde skötas gemensamt för alla tågbolag.
– Det funkar inte heller med SJs monopol på de lönsamma sträckorna och att de andra ska få dela på smulorna.
BK-tåg har 150 anställda, knappt 50 arbetar på Stångådalsbanan och de övriga på Krösatågen som kör för länstrafikhuvudmännen i Jönköping, Halland och Kronoberg.
Trafiken på Stångådalsbanan handlas upp av Rikstrafiken och BK-tåg har förgäves försökt få kontraktet omförhandlat.
BK-tågs trafik drivs tills vidare av konkursförvaltaren. Företagets godstrafik omfattas inte av konkursen.