– Det känns så bittert. Vi har förståelse för att man måste rationalisera, men ingen av gubbarna här har förståelse för att ett statligt företag flyttar ut jobb utomlands, säger Kenneth Johansson som är vice klubbordförande på Euromaints verkstad i Örebro.
Så sent som i somras startade företaget en utredning för att se hur arbetet i Örebro skulle kunna bli mer effektivt.
– Sedan tog styrelsen beslut om att flytta ut jobben till Lettland innan utvärderingen är klar.
Ännu har inga förhandlingar om övertalighet påbörjats.
– Vi har krävt att företaget använder tiden fram till flytten till att utbilda de 15 som jobbar med de här arbetsuppgifterna idag. Den dagen jobben försvinner ska de kunna placeras på andra jobb.
Även i Åmål är oron stor.
– Företaget har sagt att det kan bli aktuellt att flytta ut verksamhet från Åmål också, säger Kjell Andersson som är klubbordförande på verkstaden i Åmål.
På Euromaint i Örebro finns 380 anställda och i Åmål 130 anställda.