A-kassan ger 80 procents ersättning för inkomster upp till 18 700. Med inkomstförsäkringen fylls ersättningen på för dem med högre lön, så att alla som drabbas av arbetslöshet ska få ut 80 procent av lönen i ersättning.
   Försäkringspremien, som ingår i medlemsavgiften, sänks med 5 kronor, från 17 till 12 kronor per medlem. Anledningen är att få har tvingats utnyttja försäkringen då arbetslösheten varit så pass låg. För 2007 och 2008 får Seko tillbaka 5,6 miljoner kronor från försäkringen.
   Inkomstförsäkringen är obligatorisk och omfattar alla Sekos medlemmar som tjänar över a-kassetaket på 18 700 kronor i månaden. Tidigare hade försäkringen ett tak på 35 000 kronor i månaden men det tas nu alltså bort.