Trots att fler än 400.000 personer tillbringar en stor del av arbetstiden i trafiken glöms bilen bort i arbetsmiljöarbetet på fyra av fem företag.
Var fjärde arbetsolycka med dödlig utgång sker i trafiken. Trots det brister fyra av fem arbetsgivare när det gäller bilen som arbetsmiljö. Det visade drygt 2.000 inspektioner som Arbetsmiljöverket gjorde med fokus på trafiksäkerhet.
Under tre dagar i maj 2005 gjordes inspektioner på 2.166 företag i 80 olika branscher. Gemensamt för företagen var att de hade anställda som tillbringade en stor del av arbetstiden i bilen. Inspektionerna var en del av en trafiksäkerhetskampanj som Arbetsmiljöverket genomförde.
– Tyvärr ser många arbetsgivare inte bilen som en del av arbetsmiljön trots att många av de anställda tillbringar stor del av arbetstiden i bilen. Så syftet var att föra fram frågan och göra arbetsgivarna uppmärksamma på att bilen är en del av företagets arbetsmiljöarbete, säger Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket som var projektledare för kampanjen.
Vid 80 procent av inspektionerna visade det sig att arbetsgivarna brast på ett eller annat sätt, vilket medförde att de fick krav på sig från Arbetsmiljöverket.
– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte bara har rätt utrustning – säkrast möjliga bil – utan också rätt kunskaper om hur man kör säkert och då räcker det inte bara med att man har körkort.
Statistik från Arbetsmiljöverket visar att var fjärde dödsfall i arbetsolyckor sker i vägtrafiken, vilket gör det till den enskilt största dödsorsaken. Förmodligen är siffran ännu större då det finns brister i statistiken.
Värt att notera är också att andelen är konstant över tiden. Trots att bilarna blivit allt säkrare, framför allt de senaste åren (se artikel här intill), och trots att det totala antalet dödsolyckor halverats, så är andelen trafikdöda lika stor idag som den var 1980.
– Det tror jag kan bero på att man idag kör mer i tjänsten än någonsin tidigare. Och att man är mer pressad. Många gånger används vägen som tidsbuffert, alltså att man kör för fort för att ta igen tid man förlorat på andra moment i arbetet, säger Arne Alfredsson.
Enligt honom är den offentliga sektorn generellt sett bättre än den privata på att ha ett systematiserat arbetsmiljöarbete som inkluderar bilåkande.
– Men det finns naturligtvis privata företag som är jätteduktiga på det här också, skyndar han sig att tillägga.
– Dessvärre finns det ändå många företag som anser att man kan spara pengar genom att köpa in bilar med sämre säkerhet, men då har man inte förstått mycket, avslutar Arne Alfredsson.
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

1980
Totalt 153 personer dödades i arbetsolyckor, därav vägtrafikolyckor: 32.

2007
Totalt 75 personer dödades i arbetsolyckor, därav vägtrafikolyckor: 16.