Från den 1 januari 2009 blir Vägverket Produktion ett eget aktiebolag, ägt av staten. I beslutet sägs att bolaget ” Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet.”
   Regeringen anser att de aktuella verksamheterna redan idag drivs som bolag i konkurrens med andra, varför man nu ska ta steget fullt ut.
   I regeringens förslag, som riksdagen alltså sade ja till, menar man att bolagiseringarna skapar förutsättningar för bättre konkurrens och ett effektivare resursutnyttjande.
   När det gäller Banverket Produktion så skall även den verksamheten bolagiseras men först när det finns en fungerande marknad på järnvägsområdet, vilket det alltså inte gör i dagsläget.