Begynnelselönen är nu minst 13.945 kronor per månad, medan kvalificerade yrkesarbetare ska ha minst 16.185 kronor per månad. Lägsta påslag är 500 kronor. Överenskommelsen är preliminär tills dess att LO:s alla 16 medlemsförbund undertecknat avtalet. Seko och elva andra förbund har hittills skrivit under.