Det är efter att Seko för några veckor sedan pressenterade utredningen ”Hall – ett år efter” som en förändring börjar ske.
De kritiserade tjänstgöringslistorna ska sägas upp och nya listor ska arbetas fram. Dessutom ska bemanningen ses över och en omfattande personalrekrytering och utbildningsinsats genomföras.