– Jag är jättenöjd! Jag har jobbat med den här frågan i fyra år nu och har stångats med många chefer under tiden. Nu får Posten friskare medarbetare som inte slits ut i förtid, säger Niklas Bengtsson som är samordnande skyddsombud i Posten logistik.
När en lastbil med paket kommer till en paketterminal ligger paketen lösa i bilen. Under lossningen skjuts ett transportband in i lastutrymmet. I dag lyfts alla paket upp på bandet manuellt.
– I Örebro, där jag jobbar, lossar vi mellan 65.000 och 70.000 paket per dygn. Varje person lyfter 500-800 paket, som väger mellan 3 och 35 kilo, i timmen. Det innebär att en person kan lyfta bort mot 10-15 ton på ett arbetspass.
Nu ska vacuumlyftar installeras vid samtliga inlastningsplatser på alla landets sex paketterminaler. Ett arbete som inleds i oktober och avslutas först i maj-juni nästa år.
Vacuumlyftarna har tagits fram i samarbete med företaget som leverera dem och är därför anpassade till Postens verksamhet.
– Vi hade en lyft tidigare som ingen använde för att den var så dålig. Den klarade bara att lyfta 50 paket per timme, vi måste klara 600. Den nya lyften är användarvänlig.