Behovet av råd och riktlinjer uppkom efter att Arbetsmiljöinstitutet kontrollerat ett antal företag och upptäckt att 86 procent av företagen hade brister i arbetsmiljön. Broschyren vänder sig både till arbetsgivare och arbetstagare och kan laddas ner gratis på: www.av.se