Fackförbundstidningarna inom LO, TCO och Saco låter varje år en jury utse pristagare i fyra klasser: bild, layout, nyhet på webben och reportage.
Det vinnande reportaget publicerades i Sekomagasinet, april 2006, alltså när vi hade kvar det gamla namnet. I reportaget avslöjades hur sju kriminalvårdare och fem intagna smittats av tuberkulos på kriminalvårdsanstalten Svartsjö.