Stoppdatum är satt för Barsebäck 2 till den 31 maj 2005. De anställda på Barsebäck har länge levt i ovisshet om hur det ska bli.
– Jag har redan tagit ut förlusten, säger Tommy Svensson, elektriker på Barsebäck och Sekoklubbens vice ordförande. Men alla är olika så det börjar nog gå upp för en del att det inte kommer att vara den här arbetsplatsen man ska gå till längre.
Tommy Svensson berättar om OBS-projektet (Om Barsebäck stängs) som är ett gemensamt projekt för Seko, Sif och CF.
– Alla anställda på Barsebäck har en 3-årig anställningstrygghet. Ingen kommer att bli övertalig.
Det finns flera olika ”spår” för vad man kan välja att göra när jobbet på Barsebäck försvinner. Det första är att flytta över till Ringhals där man istället satsar med 13,5 friska miljarder de närmsta tio åren.
– Facken på Barsebäck har genomfört en enkät tillsammans och det är inte så många som är intresserade av att börja arbeta på Ringhals istället, säger Tommy Svensson. Ju äldre man är desto mindre lust verkar man ha att gå över till Ringhals. En tredjedel av Sekos 28 medlemmar på Barsebäck hamnar på 60+.
Andra möjligheter för de anställda på Barsebäck är att till exempel gå vidare inom Vattenfall eller Sydkraft (den tidigare ägaren), starta eget bidrag och i sista hand avtalspension eller avgångsersättning.