– Allt fler blir utsatta för påtryckningar från arbetsgivaren. Det handlar både om enskilda fackliga förtroendemän och ledamöter i MB-grupper. Företaget pressar dem att förhandla i frågor de egentligen inte är utsedda att hantera.
Ombudsman Åke Wänström på Sekos väg- och banavdelning i Västsverige ser tydligt resultatet av arbetsgivarnas strategi – och vill ha ändring.
– När vi utser folk till fackliga uppdrag, så har vi tillsammans en uppfattning om vilken typ av frågor de ska arbeta med. Men företagen trycker på och tycker att de ska ta alla frågor.
– I en MB-grupp handlar det om medbestämmandefrågor, anställningsskydd och arbetsmiljöfrågor. Men arbetstidsfrågor, avtal om övertid, nattarbete, frågor om att övergå till individuella lönesystem och såna saker det är sånt som en MB-grupp inte ska ha på sitt bord om man inte tar ett särskilt beslut om det.
Resultatet blir att många upplever att de hamnar i en korseld, tappar sugen och hoppar av sina uppdrag.
– Vi kallade till överläggning med ett av de stora företagen i december för att tona ner läget. Men det gick inte alls. Det blev bara värre. Det går inte att ha det så. Den här frågan förgiftar klimatet. Vi hamnar alltför ofta i diskussioner om formalia istället för att lösa konkreta frågar.
Åke Wänström har flera exempel där det blivit problem.
– På ett av de stora entreprenadföretagen skulle de ha en del nattjobb i höstas. Allmänt sett har vi nattarbetsförbud i avtalet. Man kan göra överenskommelser om att frångå det förbudet och det gör vi ombudsmän ibland, med vissa restriktioner som förkortad arbetstid till exempel. Men företaget upplever att det är enklare att prata med arbetslaget utan att blanda in oss. Då är det enkelt för dem att sätta press på killarna. Nu sa de att gör ni inte det här jobbet så lämnar vi ut det till konkurrenten. Det är klart att killarna gjorde jobbet utan någon särskild överenskommelse då..
– Ett annat av de stora företagen hade kallat in hela styrkan till en träff där de själva utsåg en grupp killar som inte hade några fackliga uppdrag alls, och så sa företaget att ska ni ha någon extra löneökning i år så får ni gå med på individuella löner. Då har man ju inte alls tagit till sig det som borde vara grunden för individuella löner, med fasta och genomtänkta kriterier.