Cheferna har tidigare friats i både tingsrätten och hovrätten, men ifjol våras kom Högsta domstolen fram till att rättegången var fel och måste göras om från början. Åtalet har hela tiden gällt brott mot vattenlagen. Under rättsprocessen har en av de tre misstänkta cheferna hunnit avlida.