Mannen, som var 54 år och svensk medborgare, hade av okänd anledning gått ner i lastrummet efter att fartyget kommit till kaj. Han påträffades där livlös av den övriga besättningen efter att fartyget påbörjat lossningen av sin last av flis.