Mannen som var anställd i Banverket industridivision arbetade tillsammans med cirka 20 andra banverksanställda vid ett spårbyte utfördes på uppdrag av den tyska järnvägen. 25-åringen drogs in i sidan på ett förbipasserande tåg och avled på sjukhus ett dygn senare av inre skador.
Såväl Banverket som tysk polis utreder olyckan.