Veolia har begärt överprövning av upphandlingen då företaget ansett att SL utvärderingsmodell, där man viktat kvalitet och pris, står i strid med lagen om offentlig upphandling och EU:s försörjningsdirektiv.
   Efter att länsrätten gått emot Veolias linje överklagade man till kammarrätten som beviljade prövningstillstånd. Det innebar bland annat att rätten bad Konkurrensverket titta närmare på den modell som använts för att bedöma de olika buden i upphandlingen.
   Konkurrensverket har nu lämnat sitt yttrande. Slutsatsen är att verket inte har några synpunkter på det sätt som SL vägt samman pris och kvalitet – ett bakslag för Veolia med andra ord.
   Nu får Veolia en dryg vecka på sig att komma in med synpunkter på Konkurrensverkets yttrande. Sedan kan kammarrätten komma med ett avgörande.