Den fråga som Seko kommer att driva hårdast gäller förrättningsvillkoren. Enligt en enkät som förbundet gjort är det 53 procent av medlemmarna i branschen som någon gång övernattat på annan ort. 27 procent har fler än hundra övernattningar årligen.
Seko yrkar att arbetsgivaren ska stå för deras boende och att det ska ha en acceptabel standard, vilket inte alltid är fallet för närvarande. De medlemmar som själva ordnar bostad, oavsett om det är rum eller husvagn, ska få full kompensation för kostnaderna.
– Det är orimligt att medlemmar ska betala mellan 10 000 och 30 000 kronor extra om året för bostad, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.
Seko yrkar också att alla väg & banarbetare ska ha möjlighet att duscha efter arbetstid. Nu finns ett undantag i avtalet som säger att dusch inte behöver finnas vid kortvariga arbeten.
Seko vill ha löneökningar på samma nivå som för övriga LO-förbund