Avtalet mellan Seko och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation), undertecknandes under gårdags kvällen och gäller i tre år från den 1 april.
Löneökningsutrymmet för 2007 är 3,8 procent, för de två fölande åren är det 3,0 procent respektive 3,4 procent.
Avtalets lägstalöner höjs till 14 800 kronor för 2007, 15 300 kronor för 2008 samt 15 800 kronor för 2009.
En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att utreda förutsättningarna för långtidssjukas möjligheter att omfattas av Trygghetsfonden.
I övrigt innehåller avtalet förmåner när det gäller bland annat betald ledighet vid vissa typer av läkar- och tandläkarbesök, föräldraledighet och kompensation vid utbildning.