–Det är ett ganska rent avtal på så sätt att det främst handlar om lön, säger Annika Ödebrink, Sekos ombudsman på avtalsområdet Maskinentreprenad.

Grundlönen höjs för alla

Lönesättningen på avtalet är beroende av utbildning och yrke och är en form av tarifflöner. En fullbetald maskinförare har en grundlön som från 1 januari i år inte får vara lägre än 29 352 kronor per månad.

Andra yrkesgrupper – som dumperförare och lärlingar – kan ha lägre lön. Övriga arbetare som fyllt 20 år ska ha en lön på 25 830 kronor per månad.

–Grundlönen är minimum, sen säger vi aldrig nej till högre löner, säger Annika Ödebrink.

Förutom lönerna, som höjs enligt märket, och en viss avsättning till sänkt tjänstepensionsålder, har Seko och arbetsgivarna i Maskinentreprenörerna, ME, kommit överens om att tillsätta flera arbetsgrupper.

Beredskap

Beredskap när man är beredd att hoppa in och jobba, men befinner sig i hemmet och har en viss inställelsetid. Regleras i avtal. Räknas inte som arbetstid.

En handlar om få en reglering i avtalet om hur arbetsgivarna ska förebygga och hantera hot, våld och sexuella trakasserier på arbetsplatserna. En annan arbetsgrupp ska se över ersättningen vid beredskap för bland annat snöröjning.

Bättre villkor vid vård av barn

Avtalsområdet ska också följa arbetet inom väg- och ban med att förbättra villkoren för den som vårdar sjukt barn. I dag kan den som är hemma för vård av barn mer än fem dagar under en julhelg får löneavdrag även för röda dagar.

Parterna i hela väg och ban-branschen ska se över reglerna för att försöka minska den ekonomiska förlusten för medarbetarna.

–Det kan bli ett väldigt stort avbräck för den enskilde, om barnet är sjukt före och efter julhelgen om det blir ett löneavdrag för såväl arbetsdagar som juldagar. Försäkringskassan betalar ut ersättning för arbetade dagar, säger Annika Ödebrink.

Märket

Industrins fack och arbetsgivare förhandlar fram det första avtalet i varje avtalsrörelse. Deras överenskommelse om löneökningarna blir normen för alla löntagare, det så kallade märket. 2020 är märket 5,4 procent.

ME-avtalet löper ut den sista maj 2023.