Avtalet innebär att svenska och danska staten blir ensamma ägare av det gemensamma bolaget. CVC, delägare i Post Danmark, köps ut. Svenska staten får 60 procent av aktierna i det nya bolaget.
Alf Mellström, ordförande för Seko:s koncernfack på Posten, är nöjd.
– Det är positivt, det har vi sagt från början. Det blir ett större företag som kan erbjuda bättre service till kunderna, samtidigt som de anställda kan få trygga anställningar och bättre löneutveckling, säger han.
Näringsminister Maud Olofsson säger i en kommentar att samgåendet mellan de båda postföretagen tryggar postutdelningen i hela landet och hon ser framför sig att företaget tar marknadsandelar i Europa.
Enligt facket innebär sammanslagningen inga stora förändringar för personalen. Lagar och avtal i respektive land kommer att gälla även i fortsättningen. Det kan bli en del effektiviseringar, exempelvis när huvudkontoren slås samman.
I Danmark är det postutdelning på lördagar. Får vi det i Sverige nu?
– Det är utsiktslöst. Företagen är inte intresserade. Men om politikerna vill att det ska vara lördagsutdelning, så fixar Posten det förstås, säger Alf Mellström.
Innan sammanslagningen blir verklighet ska den godkännas av danska folketinget och prövas enligt EU:s konkurrensregler.