– Vi säkrade villkoren och fick en del förbättringar, säger Jan Melakoski, ordförande för klubb 20, som bland annat organiserar spärrvakterna.
Avtalet omfattar både det Hongkongbaserade MTR och underhållsbolaget TBT, Tunnelbanan Teknik AB. Det senare är ett nybildat bolag, som ägs av norska Mantena, ett dotterbolag till NSB.
Avtalet innebär att löner och anställningsvillkor blir desamma som i dag. Dessutom säkerställs rätten att gå i pension före 65, alla anställda och pensionärer får SL-kort och alla får behålla sina semesterdagar.
Till det kommer ett avtal om företagshälsovård och ett löfte om att lösa behovet av personaltransporter vid tider då det inte finns någon kollektivtrafik.
Det senare är en viktig fråga för Jan Melakoskis medlemmar.
– Vi har tecknat ett avtal med MTR om personaltransporter. Som första steg ska behovet kartläggas. Det finns en vilja och ambition hos företaget att hitta en lösning, säger han.
Jan Melakoski är nöjd och lättad att avtalet är i hamn och det är även Lasse Eriksson, pensionerad ombudsman på Seko Stockholm, som de senaste två åren enbart arbetat med att förbereda upphandlingen av tunnelbanan.
För honom är den viktigaste segern att Seko lyckats förhandla bort underentreprenörerna som i dag sköter fordons- och stationsstädning. Det ska i fortsättningen skötas i egen regi.
– Det är ett trendbrott, säger han.
Seko har varit med under hela upphandlingsprocessen, träffat alla anbudsgivare och lyckades få alla företag att gå med på fackets krav.
MTR var det företag som bäst levde upp till SL:s kriterier och företaget har varit tillmötesgående under förhandlingarna.
– Genom det här sättet att arbeta har personalen fått ett stort inflytande över hur tunnelbanan