Lönerna i avtalet höjs första gången den 1 november. Månadslönen höjs då med 400 kronor. Ytterligare 500 kronor per månad blir det den 1 maj 2005. 1 maj 2006 höjs månadslönen igen, med 600 kronor.
För perioden 1 juli till 31 oktober i år utgår ett engångsbelopp på 1.075 kronor för heltidsanställda.
Vid företag som har överenskommelse om lokal lönebildning utgör halva det årliga beloppet en lokal lönepott.
Det tidigare anställningstidtillägget har i årets avtal omvandlats till ett branschvanetillägg. Parterna är dessutom överens om att en arbetsgrupp får arbeta vidare med vissa frågor, däribland avtalets lönesystem.