Avtalet, som gäller för omkring 7.500 ombordanställda, löper på drygt tre år fram till den 31 maj 2007.
Slutlönerna i avtalets månadslönetariffer höjs med 500 kronor, varje år i tre år.
Dessutom införs ett ombordtillägg som baseras på antalet arbetade timmar under ordinarie arbetstid. Ombordtillägget ger ett påslag på 100 kronor i månaden, varje år i tre år.
– Vi är nöjda med uppgörelsen. Avtalet ligger väl i linje med vad motsvarande grupper på arbetsmarknaden fått. Sjöfolket har relativt sett en låg genomsnittslön men kommer med denna uppgörelse att närma sig andra grupper på arbetsmarknaden, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Frågan om befälens rätt att beordra driftpersonal att städa deras hytter i de fartyg där det inte finns särskild personal anställd för sådana uppgifter ser också ut att få en lösning.
– Vi har fått gehör för vår inställning av arbetsgivarna och ska gemensamt söka en lösning, säger Janne Rudén.