Utgångspunkten för förhandlingarna har hela tiden varit att få Stockholmståg och underentreprenörerna Euromaint och Trafficare/ISS att fungera som en arbetsgivare. Något som är väsentligt för de anställdas möjligheter till karriär, rehabilitering och omplacering.
Lasse Eriksson, ombudsman på Seko Stockholm, är nöjd med uppgörelsen.
– Vi har lyckats lösa nästan alla knutar och nått så långt man kan komma, säger han.
Stockholmståg tar över ansvaret för pendeltågen från Citypendeln den första juli i år.