Det Blå avtalet omfattar för Sekos räkning Karlskronavarvet och 600 medlemmar.
Det Gröna avtalet omfattar cirka 250 medlemmar i företag som kommer från den gamla FFV-koncernen.
Avtalen ger en lönepott på 445 kronor per månad första året, 465 kronor det andra året och 480 kronor det tredje året. Tredje året har också 0,5 procent reserverats för de lokala parterna till arbetstidsförkortning, avsättning till pensionspremie eller lön. Tredje året är uppsägningsbart.
Totalt motsvarar löneökningarna 7,3 procent under treårsperioden. De nya avtalen löper till den 31 maj 2007.