– Vi är nöjda med avtalet, även om vi inte nådde hela vägen fram till schemalagd arbetstid direkt. Nu blir det en arbetsgrupp som ska jobba med frågan, säger Jens Saverstam på Sekos förhandlingsavdelning.
Avtalet för Citymail garanterar en lönetrappa för de första tre årens anställning. Efter 37 månaders anställning övergår lönesättningen till att bli individuell.
Enligt lönetrappan höjs lönen var sjätte månad. Årets lägstalön är 13.475 kronor, årets slutlön 16.800 kronor. Från den 1 september 2006 kommer lägstalönen att vara 14.145 kronor och lönen efter tre år 17.600 kronor. Det övriga löneutrymmet uppgår till 2,4 procent 2004, 2,4 procent 2005 och 2,5 procent 2006.
Under nästa år kommer en partssammansatt arbetsgrupp att utreda förutsättningarna för att schemalägga arbetstiden för Citymails brevbärare. Ytterligare en arbetsgrupp ska förbättra arbetsmiljöarbetet i företaget, där målsättningen är ett arbetsmiljöavtal.
Avtalet gäller från den 1 september i år till den 31 augusti 2007. Sista året är uppsägningsbart.