Frågan om säsongsanställningar är inte ny. Den har man förhandlat om i 30 år utan att komma till någon central lösning. Därför vill Seko ha lokala avtal om någon typ av årsarbetstid.
Björn Inge Björnberg, ombudsman på Seko, säger att frågan måste få en lösning när möjligheterna för säsongsanställda att få a-kassa försvinner.
I det förslag som arbetsgivaren funderar över finns även enhetliga regler för nattarbete, förbättrad avtalspension, höjda utgående löner och högre grundlön.
Granskningsavgifterna har nu även blivit en förhandlingsfråga för Seko. Arbetsgivarna vill ha bort avgiften. Seko vill ha den kvar.
Förhandlingarna fortsätter den 2 maj.