Till varje förbundsstyrelse tas rapport fram om aktuella frågor inom närings- och arbbetsmarknadspolitik och internationella frågor. Nu har vi lagt ut ytterligare en rapport om nedanstående ämnesområden. Du finner rapporterna, pdf-format, under rubriken OM SEKO –> Förbundsstyrelse/VU –> Rapporter till fbs.