För LO:s styrelse är det viktigt att de fem karensdagarna vid arbetslöshet ska bort. Men det är takhöjningen som har högsta prioritet nu och därför skjuts ett eventuellt avskaffande av karensdagarna på framtiden.
Andra beslut under förmiddagen:

• LO-kongressen biföll Seko Gävleborgs motion om att överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen inte bara ska gälla föräldraledighet för biologiska och adopterade barn, utan även för familjehemsplacerade.

• Seko Dalarnas motion om att LO ska arbeta för att rensa upp bland de många olika anställningsformerna som finns på arbetsmarknaden bifölls.

• Däremot avslogs Seko Gävleborgs motion om att det i bemanningsavtalet ska införas en varseltid på 1 månad vid uppsägning av visstidsanställd. LO:s styrelse förklarade sitt förslag till avslag med att en sådan förändring skulle vara tvungen att bli ömsesidig och skulle i så fall medföra försämringar för den anställde.