Det hävdas i en rapport från EPSU, European federation of public service unions, en europeisk sammanslutning för fackföreningar inom statlig och kommunal verksamhet.
Undersökningen är gjord av en forskningsinstitution vid universitetet i Greenwich.
Enligt undersökningen har det skett en tillfällig produktivitetsökning när personalstyrkan minskats, men på längre sikt syns inga positiva effekter. Avregleringen har inte medfört ökad konkurrens utan istället lett till ökad koncentration vilket varit till nackdel för de små konsumenterna.
Enligt utredningen har också kunnandet inom branschen försämrats kraftigt.