I sitt invigningstal till Sekos kongress, som inleds idag och fortsätter i oktober, lyfter han fram både ”ris och ros” men lägger tonvikten vid den fråga som engagerat honom mest: anställningstryggheten och förändringarna av lagen om anställningsskydd, Las.

De 200 ombuden och gäster följer och deltar i kongressen digitalt, den går att följa direkt på Sekos hemsida.

Arbetsgivarna drog vinstlotten

Valle Karlsson beskrev i sitt tal hur besviken han är över att besluten om Las-frågan på LO-kongressen för ett år sedan, i hans ögon, inte följts. Kongressen beslutade att LO inte skulle förhandla om reglerna kring saklig grund.

Men med det huvudavtal som två LO-förbunden Kommunal och IF Metall tecknat med arbetsgivarna och som regeringen går vidare med så förändras saklig grund för uppsägning.

–Vår heliga ko förändras och arbetsgivarna har dragit vinstlotten, sa han och fortsatte:

–Tryggheten minskar och den svenska arbetsmarknaden flyttar bakåt i tiden, till en tid där anställningsskydd inte fanns utan där arbetsgivarna var kungar och bestämde allt. I min bok är detta rätt långt ifrån en modernisering, som det nu talas om.

Arbetsgivarna har dragit vinstlotten

Valle Karlsson, ordförande för Seko

Det grundläggande felet enligt Sekos avgående ordförande är att politikerna la sig i det som parterna sköter bäst.

Han kritiserade de som sagt att huvudavtalet visar att den svenska modellen fungerar

–Men hallå – vilken planet befinner man sig på då, undrade han. 

Utan Sekos medlemmar stannar Sverige

Valle Karlssons budskap till kongressombuden var dock inte enbart en oro för tryggheten på arbetsmarknaden. Han pekade också på det som han ser som framgångar för Seko under hans fyra år som ordförande. Förbundet får fler medlemmar, har en bättre ekonomi och syns och hörs i debatten.

Temat för kongressen är Utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Tidlöst, men tajmingen är bättre än någonsin, enligt Valle Karlsson.

–Pandemin har visat hur viktiga Sekos medlemmar är för att hålla i gång samhället.

Han varnade samtidigt för ökade sociala klyftor i som gör att Sverige glider isår, som gör att många inte han en aning om hur medmänniskorna har det. Ökade klyftor och okunskap skapar otrygghet som i sin tur utnyttjas av de som ställer människor mot varandra och pekar ut syndabockar.

–Det här är farligt. Väldigt farligt.

Valle Karlssons medskick till ombuden är att det är en facklig fråga, ett ansvar för facket, att arbeta förebyggande mot fördomar och verka för ökad trygghet i samhället.