Det var när en intagen i våras hostade blod och svimmade på fängelset som personalen tog kontakt med sjukhuset. Mannen visade sig ha tbc och nu har all personal och samtliga intagna på häktet och på Johannesbergsanstalten testats.
Testerna görs i flera omgångar. De åtta som kan ha fått latent tbc visade inte någon reaktion vid det första det PPD-testet (ett tuberkulostest), vilket de däremot gjorde vid den andra testomgången.
– Det är ett så kallat omslag vilket indikerar att de utsatts för tbc-smitta. I de allra flesta fallen beror ett förhöjt PPD på att man blivit vaccinerad mot tbc tidigare men det kan också tyda på att man nyligen utsatts för tbc-smitta, berättar Peter Nolskog, smittskyddsläkare i Skövde och den som skött smittspårningen.
Han betonar att man inte behöver bli sjuk om man har så kallad latent tbc.
– Det innebär att kroppen kommit i kontakt med smittämnet och antingen gjort sig av med det eller kapslat in det. De få som insjuknar gör det oftast inom två år från smittillfället, förklarar Peter Nolskog och tillägger att man kommer att följa de åtta personerna noggrant med bland annat upprepade lungröntgenundersökningar under två år framåt. De informeras också om att de själva måste vara uppmärksamma på symptom. Om de skulle insjukna i exempelvis en långvarig lunginflammation bör de tala om att de varit med i en smittspårkedja 2008.
Enligt statistiken insjuknar cirka 5 av 100 smittade i tbc.
– Men då räknar man även med barn och ungdomar som är känsligare. Är man över 25, som i det här fallet är, är risken för att insjukna lägre, säger Peter Nolskog.
Den som har latent tbc är inte sjuk och kan heller inte smitta någon.
Tbc-stammen som den smittade fången bar på var inte resistent eller multiresistent.
Nej, tack och lov. Risken att man får in en resistent eller multiresistent tbc-stam på en anstalt är större än i övriga samhället. Många av fallen kommer från östeuropa.
Tycker du att beredskapen är tillräcklig inom kriminalvården?
Nej, man bör vara mer uppmärksam på eventuella tecken på sjukdomen. Man kan nog säga att hela samhället måste öka sin medvetenhet kring tbc.
Har du några konkreta förslag på hur?
Ja, att vara mer frikostig med lungröntgen om någon har en lunginflammation som inte svarar på antibiotika eller en långvarig hosta. Ju längre en tbcsjuk går utan att diagnostiseras desto fler hinner smittas.