Redan under lördagen kom verksledningen med ett förslag till en åtgärdsplan om hur man ska möta tbc och andra smittsamma sjukdomar i fängelsemiljö. Och nu på torsdag sammanträder kriminalvårdens medicinska kommitté, där nu också en smittskyddsläkare ingår, för att dra upp riktlinjerna.
Anstaltsledningen på Svartsjöanstalten har dessutom kallat all personal till ett informationsmöte med smittskyddsläkare.
– Vi kräver att alla intagna testas och all personal erbjuds testning, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko. Han fortsätter:
– Dessutom måste sekretessfrågan ses över. Personalen måste veta vilka intagna som bär på smittan för att kunna skydda sig.