– Lokföraryrket passar väldigt bra för mig, säger Torolf Jansson. Det finns ett exakt schema att följa, jag vet exakt hur snabbt jag ska köra på varje sträcka, det finns rutiner för alla situationer och jag får vara ifred inne i loket.

Han är övertygad om att många ”aspergare” har sökt sig till yrket och kör på den svenska järnvägen.

– Jag tror att man många gånger är bättre lokförare eftersom man är noggrannare med att följa alla säkerhetsrutiner, att man alltid gör som man ska.

När han fick diagnosen var det många pusselbitar som föll på plats. Mycket i hans beteende fick en förklaring. Men den gjorde också att han togs ur säkerhetstjänst i väntan på dispensbesked från Transportstyrelsen. Men det kom inte.

För att få köra tåg finns ett antal medicinska krav, man får till exempel inte ha några hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi, yrselsjukdomar eller psykiska störningar. Allt noggrant reglerat i Transportstyrelsens föreskrifter. Asperger finns dock inte med, men Transportstyrelsen menar att det faller under psykisk störning.

Torolf har överklagat och hans fall ska snart upp i förvaltningsrätten.

– Vi hävdar i första hand att en person med Aspergers syndrom inte ska behöva söka dispens överhuvudtaget då diagnosen inte finns med på Transportstyrelsens lista. Om vi inte får gehör för det menar vi att Torolf uppfyller kraven för dispens, säger Kerstin Burman, jurist på LO-TCO rättsskydd som driver Torolfs fall.

Som argument för det lyfter hon fram att han kört prickfritt i snart 30 år, att hans sjukdom är välreglerad, att alla experter säger att det inte finns något generellt hinder och att arbetsgivaren har fullt förtroende för honom.

– Men Transportstyrelsen har inte gjort någon individuell bedömning utan man har lagt ett generellt yrkesförbud för alla med asperger.

På Transportstyrelsen håller man inte med:

– Vi prövar alla dispensansökningar individuellt. Dispens prövas utifrån de funktionshinder hos den enskilde som är förknippade med diagnosen satt i relation till det trafiksäkerhetsuppdrag man har, säger Stina Stenback, överläkare på Transportstyrelsen.

Så man kan få dispens även om man har Aspergers syndrom?

– Ja.

Hon är noga med att inte uttala sig om det enskilda fallet, utan bara generellt om Aspergers syndrom.

– Det vanliga är att man gillar fasta rutiner, att saker följer schemat. Då kan det bli problem om det uppstår akuta situationer som inte följer rutinerna.

Men enligt Torolf har han inga problem att lösa akuta situationer.

– Om något faller utanför ramarna ser jag det som en utmaning att få det innanför igen. Det är roligt och stimulerande att till exempel köra in en försening, eller få ihop vagnar med trasigt koppel så att tåget kan köra vidare.