Region öst sträcker sig från Dalälven i norr till en bit in i Småland i söder med Vättern som västlig gräns.
Säsongens längd och hur många timmar man ska jobba in ser något olika ut beroende på var i regionen man arbetar.
– Vi är väldigt nöjda. Det är klart att man kan ha synpunkter på lönen men det känns som man har räknat bra på antalet timmar som ska arbetas in under säsongen, säger Ronnie Bergmark, ombudsman på Seko Väg & Ban.