–Vi ser med stor förvåning på det här tillvägagångssättet. Man kan säga att vi är överkörda, säger Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund.

Almega Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg säger att Almega och Arriva haft en dialog i två år om de lokala villkoren på företaget. Och att innehållet i spåravtalet inte är okänt för Arriva.

”Stor kostnad”

–Alternativet hade varit en utbruten konflikt i spårbranschen och det vill vi inte ha. Vi vill ha arbetsfred och en god relation till de fackliga organisationerna, säger han.

Enligt Arriva ger avtalet kundvärdarna på Pågatågen högre löner än motsvarande tjänster på andra tågbolag.

–Det blir en stor kostnadsökning för oss, jämfört med konkurrenterna, säger Christer Ekelund.

Pierre Sandberg menar att branschen måste vara attraktiv och hållbar för framtiden.

–Vi har tillsammans med Seko skapt en modell som ska minska konfliktrisken vid upphandlingar och övergång mellan olika arbetsgivare.

Almega vill vända blad

Under den kommande avtalsperioden kommer Krösatåg och Mälartåg att byta operatör och tanken är att värdet i de lokala avtal som redan finns ska bibehållas.

–Vi får se om vi kan leva som vi lär när de lokala avtalen ska tecknas. Om vi gör det har vår bransch vänt blad, säger Pierre Sandberg.

Tvisten om kundvärdarnas löner på Pågatågen började för två år sedan när Arriva Sverige tagit över trafiken från Arriva Tåg. Företaget hävdade att det lokala avtal som gällt fram till övergången inte längre gällde. Med hänvisning till det skapade företaget nya tjänster för ombordpersonalen, utan säkerhetstjänst.

Den nya tjänsten heter kundvärd och de som nyanställts har fått 75 procents tjänst och en slutlön som är 6 000 lägre än tågvärdarna tidigare hade. I och med dagens avtal är lönerna nästan återställda till den gamla nivån. Det kommer att skilja 1 000 kronor i slutlön mellan den gamla tågvärdslönen och den nya kundvärdslönen.