– Fram till för drygt ett år sedan hade polismyndigheten bara timanställda arrestvakter. Då lyckades vi få dem att fastanställa personal. Nu tycker myndigheten att det blivit för dyrt, så nu vill de ta in ett bevakningsföretag istället, säger Mats Ekeklint som är ombudsman på Seko Sydöstra.
I dagsläget finns det elva fast anställda på de tre orterna plus ett flertal timanställda. Mats Ekeklint är kritisk till att polismyndigheten har fattat sitt beslut utan att titta på hur man kan effektivisera verksamheten i egen regi.
– Idag används timanställda även när de inte behövs, det har ibland inneburit dubbelbemanning för att polisen vill vara säkra på att ha tillräckligt med personal. Det är klart att verksamheten blir dyr då.
Nu ska tjänsterna upphandlas. Personalen ska, enligt överenskommelse med Seko, erbjudas att följa med till entreprenören.