Systemet vi har bestämt oss för heter Centrex och leverantör är Telia. Alla avdelningar ska ingå och infasning i systemet kommer att ske successivt. Leveranstiden är sex veckor efter att vi antagit Telias offert, därefter sker en successiv implementering av systemet.