Syftet var både att få bort droganvändningen bland de anställda och öka kunskapen om smugglingen. Seminariet ordnades av Seko med stöd från såväl Luftfartsverket och Tullen som samtliga andra fackförbund på flygplatsen.
– Det är första gången vi jobbar tillsammans på det här sättet. Men kampen för att göra Arlanda drogfritt kräver nya grepp, säger Sekos klubbordförande på flygplatsen, Agne Lindholm.