Åke Larsson är sektionsordförande för Seko och glad åt priset.
– Vi har arbetat i fem sex år med friskvård och jobbar i en bra anda. Men vi är inte klara ännu. Efter det här priset kan inte cheferna vika undan och säga nej till ytterligare satsningar, säger han.
Friskvårdssatsningen är långsiktig och innefattar bland annat morgongymnastik, bidrag till motionskort, studiecirklar om hur man ska ta vara på sig själv, tillgång till styrketräningslokal och individuella friskvårdsplaner. De senare bygger på en hälsoundersökning.
De som har stora behov får friskvårda sig på arbetstid. Andra förväntas göra det på fritiden.
För dem som inte gillar att idrotta finns det andra aktiviteter, som arbetsplatsbibliotek och massage. Där vill Åke Larsson göra mer.
– Människor är mjukvara, säger han. Det påverkar hela vårt arbete.
Det syns också i lönekuvertet. Formellt är det ingen koppling mellan lön och friskvård, men det finns en indirekt påverkan. I lönekriterierna finns bland annat en punkt som säger att den som förebygger mobbning ska premieras med lönetillägg.
– Det handlar om hur man uppför sig på arbetsplatsen och allt arbete blir som en cirkel. Det hänger ihop.
Det har varit stora neddragningar på terminalen de senaste åren. Personalen har minskat från 300 till 200. En process som har gått bra, enligt Åke Larsson. De flesta som slutat har hittat andra jobb.
För att undvika ytterligare neddragningar har facket och arbetsgivaren de senaste veckorna arbetat fram ett nytt schema som just börjat gälla.
– Vi har plockat ihop arbetstid så att vi slipper deltider. Det har blivit färre inhyrda istället, säger Åke Larsson. Arbetsgivaren tänker på personalen och inser att den som tvingas ner i arbetstid mår dåligt. Allt är en helhet.